top of page
Untitled design (8).png

הקמת נכסים דיגיטליים ובניית אתרים

אפיון קהלים ומטרות

הגדרת מיקרו-קופי ו​יצירת תכנים מבודלים 

 


 

 

נבדל את הנרטיב שלך
נזקק את ערכי הליבה המובילים של שירותך
נייצר תכנים המותאמים למטרותיך 

יצירת תוכן

Untitled design (6).png

מהכוונה בהקמה ראשונית
והיכרות עם הערכים והשפה -

ועד סקירת נכסים דיגיטליים

והמלצות לשיפור חווית משתמש ולשדרוג אתרים

 

נפצח את הנרטיב שלך

נוודא שערכי הליבה אכן מובילים במוצריך

נכוון את התכנים והממשקים למטרותיך

ייעוץ

Untitled design (5).png

תמיכה בתכנים המופצים בנכסים הדיגיטליים 

תחזוקת מיקרו-קופי לממשקים קיימים

הזרמת תכנים מותאמים ומוגדרים מראש

 

נשמר ונתחזק את הנרטיב שלך

נתמוך בערכי הליבה המובילים של המותג שלך

נתאים תכנים למציאות המשתנה של לקוחותיך

תוכן שוטף

Untitled design (3).png

מבניית מסמך קורות חיים מוקפד
והרכבת הספיץ׳ האישי והמקצועי -

ועד ביטוי בפלטפורמות השונות

ודיוק ה- Bio\About הייחודי במרחב הפיזי והדיגיטלי 

 

נמקד את הנרטיב שלך

נגבה את הסיפור בפלטפורמות שברשותך

נתרגל ונתכנן את הצעד הבא להצלחתך

בנייה אישית

bottom of page