top of page
Yoga Position 1

יצירת תוכן

הקמת נכסים דיגיטליים ואפיון קהלים ומטרות 

הגדרת מיקרו-קופי לממשקים

​יצירת תכנים תדמיתיים ומבודלים 

 


 

נבדל את הנרטיב שלך
נזקק את ערכי הליבה המובילים של שירותך
נייצר תכנים המותאמים למטרותיך 

Yoga Position 5

ייעוץ

מהכוונה בהקמה ראשונית
והיכרות עם הערכים והשפה -

ועד סקירת נכסים דיגיטליים

והמלצות לשיפור חווית משתמש ומיקרו קופי

 

נפצח את הנרטיב שלך

נוודא שערכי הליבה אכן מובילים במוצריך

נכוון את התכנים שיותאמו למטרותיך

Yoga Position 3

תוכן שוטף

תמיכה בתכנים המופצים בנכסים הדיגיטליים 

תחזוקת מיקרו-קופי לממשקים קיימים

הזרמת תכנים מותאמים ומוגדרים מראש

נשמר ונתחזק את הנרטיב שלך

נתמוך בערכי הליבה המובילים של המותג שלך

נתאים תכנים למציאות המשתנה של לקוחותיך

Untitled design (3).png

ייעוץ

מהכוונה בהקמה ראשונית
והיכרות עם הערכים והשפה -

ועד סקירת נכסים דיגיטליים

והמלצות לשיפור חווית משתמש ומיקרו קופי

 

נפצח את הנרטיב שלך

נוודא שערכי הליבה אכן מובילים במוצריך

נכוון את התכנים שיותאמו למטרותיך

bottom of page